Polityka prywatności, polityka cookies, RODO ⋆ Healthy Skin Wrocław

POLITYKA PRYWATNOŚCI, POLITYKA COOKIES, RODO

POLITYKA PRYWATNOŚCI Healthy Skin Angelika Pierucka

Polityka prywatności dotyczy przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu healthyskin.wroclaw.pl administrowanych przez HEALTHY SKIN ANGELIKA PIERUCKA z siedzibą przy ul. Skarbowców 69, 53-025 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8952206440, REGON 383381927 zwanej dalej Administratorem.

Użytkownikiem jest każdy podmiot przebywający na stronie i korzystający z niej. Korzystanie z serwisu oznacza akceptację poniższej Polityki prywatności.

Newsletter – oznacza bezpłatną usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika poprzez przesyłanie listów elektronicznych, za pośrednictwem których Administrator informuje o wydarzeniach, usługach, produktach i innych elementach istotnych z punktu widzenia Administratora i /lub w celu realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora, którym jest marketing bezpośredni. Szczegółowe informacje na temat wysyłki Newslettera znajdują się w dalszej części niniejszej polityki prywatności.
RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych).

Naszym celem jest poinformowanie Użytkowników korzystających z naszego serwisu o tym, jakie dane są przez nas gromadzone, do czego są wykorzystywane i jak chronione, w jaki sposób Użytkownik sam może nimi zarządzać, modyfikować je oraz w jaki sposób może się z nami kontaktować.

Czynności przez nas podejmowane są zgodne ze standardami określonymi w obowiązujących przepisach prawnych. Podczas korzystania z serwisu www.healthyskin.wroclaw.pl Użytkownik, w celu umówienia spotkania, skontaktowania się z nami, subskrybowania newslettera, udziału w konkursie lub w innych celach, może zostać poproszony o podanie danych osobowych takich jak np. imię i nazwisko Użytkownika, numer telefonu, lub adres e-mail. Dane te, jeśli Użytkownik wyrazi na to zgodę, będą przez nas przetwarzane. W sytuacji gdy Użytkownik nie chce, aby jego dane osobowe były przetwarzane powinien ich nie udostępniać lub zgłosić prośbę o ich usunięcie zgodnie z pkt. 8. W pozostałym zakresie polityka prywatności dotycząca Użytkowników korzystających z serwisu www.healthyskin.wroclaw.pl zawiera się w poniższych punktach:

1. Treści jakie są przez nas gromadzone, w tym dane pobierane w sposób zmechanizowany.

Gromadzimy w systemie teleinformatycznym wszystkie dane, o które wprost pytamy Użytkowników podczas korzystania z naszej witryny. Przekazanie poszczególnych informacji jest równoznaczne z udzieleniem zgody na ich przetwarzanie stosownie do formuły zawartej w poszczególnych formularzach. Dane teleadresowe pozostają w systemie do momentu odwołania zgody i są wykorzystywane do kontaktu z Użytkownikiem. Jednakże, Użytkownik powinien mieć świadomość, że pewne dane są zbierane w sposób automatyczny. Każdorazowo, gdy Użytkownik odwiedza lub wchodzi na witrynę www.healthyskin.wroclaw.pl zbierane są dane na temat tego, w jaki sposób Użytkownik otwiera stronę i jak z niej korzysta. Dzięki temu gromadzone są informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, ilości Użytkowników oraz czasie, w którym Użytkownicy odwiedzali witrynę, oraz o poprzednich odsłonach stron. Dane te stanowią dane statystyczne, zaś ich przetwarzanie służy utrzymaniu aktualności, atrakcyjności witryny oraz jak najpełniejszemu dostosowaniu ich treści do potrzeb Użytkownika. Pomimo iż, dane te nie pozwalają na identyfikację Użytkownika, jeśli Healthy Skin połączy je z Użytkownikiem jako osobą konkretną i rozpoznawalną, będzie traktować je jako dane osobowe i chronić w sposób przewidziany w ustawach. W trakcie zbierania danych o użytkowaniu Healthy Skin może automatycznie pobrać adres IP. Dzięki tym danym możliwe jest określenie ogólnej fizycznej lokalizacji urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w celu połączenia się. Te informacje również mogą być wykorzystywane do dalszego udoskonalenia Witryny.

2. Cele do jakich gromadzone dane są wykorzystywane.

Healthy Skin wykorzystuje dane osobowe oraz dane o użytkowaniu zbierane za pośrednictwem witryny do różnych celów związanych z  działalnością, w tym np. do: odpowiadania na pytania i prośby Użytkownika, weryfikacji tożsamości Użytkownika, komunikowania się z Użytkownikiem w sposób przez nas wybrany, informowania Użytkownika o wprowadzanych zmianach, dostosowywania przedstawianych treści, reklam i ofert do Użytkownika, doskonalenia stron internetowych/witryny, opracowywania nowych produktów i usług, przetwarzania wniosków i transakcji. Informacje dotyczące korzystania z serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP są zbierane w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów/błędów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną www.

3. „Ciasteczka” – cookies, cele w jakich są wykorzystywane i jak nimi zarządzać.

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, które są wysyłane przez system internetowy, z którego korzystamy podczas przeglądania stron i są one zapamiętywane na urządzeniach końcowych tj. komputerze, laptopie, smartfonie, z których korzysta Użytkownik podczas ich przeglądania. Służą przede wszystkim do prawidłowego używania funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub zbieraniu informacji na temat sposobu w jaki Użytkownik korzystał z danej strony internetowej. Dane gromadzone za pomocą cookies nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie są łączone z danymi przekazywanymi przez Użytkownika podczas rejestracji jak również nie są szkodliwe dla urządzeń, z których Użytkownik korzysta przeglądając strony internetowe ani nie wpływają na prawidłowość ich działania. Domyślne parametry „ciasteczek” pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Wyróżniamy 3 rodzaje podstawowych cookies. Sesyjne – informacje przechowywane w przeglądarce tylko podczas jej pracy do momentu jej zamknięcia. Są to cookies obowiązkowe, niezbędne do poprawnego działania aplikacji i ich funkcjonalności. Stałe – opcjonalne, zapewniają łatwiejsze korzystanie z często odwiedzanych stron, zapewniają optymalną nawigację, układ treści itp. Pozostają w pamięci przeglądarki tak długo, jak Użytkownik na to pozwoli poprzez ustawienia przeglądarki. Ten rodzaj cookies umożliwia przekazywanie informacji na serwer za każdym razem, gdy odwiedzana jest dana strona. Pochodzące od podmiotów zewnętrznych – pochodzące z serwerów reklamowych, z serwerów firm i dostawców usług współpracujących z właścicielem danej strony internetowej. Dzięki tym cookies możliwe jest dostosowywanie reklam do zwyczajów i preferencji ich Użytkowników oraz tworzenie ogólnych profili Użytkowników. Na stronie www.prestiz.eu mogą być zawieszone linki reklamodawców, sponsorów i partnerów, którzy mogą korzystać z naszego logo w ramach umowy o łączeniu ofert. O ile powiązane witryny internetowe nie są częścią witryny Instytut Urody Prestiż, nie kontrolujemy, nie polecamy, nie popieramy, ani nie ponosimy odpowiedzialności za te witryny ani za ich treści, produkty, usługi, zasady ochrony prywatności czy praktyki. Takie inne witryny internetowe mogą wysyłać własne pliki cookie do urządzenia Użytkownika. Mogą one niezależnie zbierać różne dane lub prosić o podanie danych osobowych i mogą posiadać swoją własną politykę prywatności bądź nie. Użytkownik powinien wiedzieć, Healthy Skin nie odpowiada za dane zbierane przez takie cookies, i że politykę korzystania z tego typu cookies tworzą zewnętrzni dostawcy tych witryn internetowych. Healthy Skin korzysta też z usług podmiotów trzecich, takich jak:

 

 • Google Analytics (więcej info.tools.google.com);
 • Pixel Facebooka (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)

w celu:

 

 • monitorowania ruchu na naszych stronach www; zbierania anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron internetowych i umożliwiają nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
 • kontrolowania jak często pokazywana jest Użytkownikom wybrana treść;
 • kontrolowania jak często Użytkownicy wybierają daną usługę;
 • badania zapisów na newslettery;
 • wykorzystania systemu spersonalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
 • wykorzystania narzędzi do komunikacji;
 • integracji z portalem społecznościowym;

Zarządzanie Cookies Zarządzanie plikami cookies jest możliwe poprzez skorzystanie z ustawień przeglądarki Użytkownika, dzięki czemu możliwe jest zarządzanie plikami cookies nawet na poziomie pojedynczych wybranych witryn. Należy pamiętać, że efektem zmiany ustawień w przeglądarce, w zależności od wybranej opcji, może być utrata możliwości korzystania z niektórych serwisów i usług lub z niektórych funkcji w nich dostępnych.

4. Informacje przekazywane podmiotom trzecim.

Nie będziemy przekazywać żadnych danych osobowych Użytkownika podmiotom trzecim bez wyraźnej jego zgody, z wyjątkiem podmiotów trzecich, z którymi Healthy Skin współpracuje, w celach powyżej wskazanych oraz sytuacji wskazanych w Polityce Prywatności. Podmiotom trzecim możemy udostępniać dane nieosobowe, takie jak łączne dane statystyczne dotyczące Użytkowników oraz dane o użytkowaniu. Aby spełnić prośby Użytkownika, aby udostępnić Użytkownikowi różne funkcje, usługi i materiały za pośrednictwem witryny oraz by odpowiedzieć na pytania Użytkownika, możemy udostępnić dane osobowe Użytkownika osobom trzecim, które w naszym imieniu wykonują pewne funkcje, np. firmom lub osobom, które: administrują lub obsługują nasze strony/witrynę; analizują dane; zapewniają obsługę klienta; są sponsorami lub innymi osobami, które uczestniczą w naszych promocjach, zarządzają nimi lub zapewniają pomoc marketingową lub promocyjną. W powyższej sytuacji wymagamy od tych podmiotów ochrony tych danych zgodnie z niniejszą Polityką.

5. Informacje otrzymywane od podmiotów trzecich.

Healthy Skin może otrzymać dane osobowe Użytkownika lub dane dotyczące jego użytkowania od podmiotów trzecich. W sytuacji, gdy Użytkownik wejdzie na inną witrynę lub wybierze opcję, aby Healthy Skin skontaktował się z nim, witryna ta przekaże nam adres e-mail Użytkownika i inne dane osobowe, tak byśmy mogli skontaktować się z nim zgodnie z prośbą. Użytkownik może również skorzystać z aplikacji lub funkcji osoby trzeciej, takiej jak nasza strona na Facebooku lub podobnej aplikacji lub funkcji na witrynie podmiotu trzeciego, za pośrednictwem której Użytkownik pozwoli nam (lub podmiotowi trzeciemu) gromadzić i udostępniać informacje o sobie, w tym swoje dane osobowe. Możemy łączyć dane osobowe, które otrzymamy od podmiotów trzecich, z danymi, które zbieramy za pośrednictwem naszych witryny. W takich przypadkach stosujemy niniejszą Politykę do wszelkich otrzymanych danych osobowych.

6. Zasady ochrony danych osobowych.

Posiadamy administracyjne, techniczne i fizyczne zabezpieczenia, aby chronić dane osobowe Użytkowników przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem lub nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Prawa dostępu do danych osobowych Użytkowników serwisu zostały ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych.

7. Aktualizacja Polityki Prywatności.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności, a każdego Użytkownika strony obowiązuje znajomość aktualnej polityki prywatności. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w powszechnie obowiązującym prawie czy też rozwój Strony poprzez np. korzystanie z nowych narzędzi przez Administratora. Na dole strony znajduje się data publikacji aktualnej Polityki prywatności.

8. Możliwości modyfikacji używanych danych osobowych.

Użytkownik zawsze może nie wyrazić zgody, byśmy ujawniali jego dane osobowe osobom trzecim, wykorzystywali jego dane osobowe w celu przekazywania mu informacji lub ofert lub byśmy nie wysyłali mu newslettery, e-maile lub inne wiadomości w następujący sposób: wysyłając do nas wiadomość e-mail o cofnięciu zgody na  kontakt@healthyskin.wroclaw.pl. Wniosek Użytkownika, w którym cofa zgodę, zostanie zrealizowany w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym go otrzymamy. Jeśli Użytkownik zechce sprawdzić, skorygować lub zaktualizować swoje dane osobowe zebrane za pośrednictwem strony internetowej www.healthyskin.wroclaw.pl może to zrobić, kontaktując się z nami pod nr tel 796 005 545 lub pod adresem e-mail podanymi powyżej. Zgodnie z naszymi praktykami dotyczącymi przechowywania dokumentacji możemy usunąć niektóre zapisy zawierające dane osobowe udostępnione nam przez Użytkownika za pośrednictwem witryny. Nie jesteśmy w żaden sposób zobowiązani do bezterminowego zachowywania takich danych osobowych i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wynikającej z usunięcia rzeczonych danych osobowych lub związanej z ich usunięciem. Healthy Skin umożliwia Użytkownikom rezygnację z otrzymywania zamówionych od nas newsletterów. Można tego dokonać, postępując według instrukcji powyżej wysyłając nam zgłoszenie takiej prośby e-mailem .

9. Kontakt z nami.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki należy skontaktować się z nami pisząc email na kontakt@healthyskin.woclaw.pl lub pod nr telefonu 796 005 545

Data ostatniej modyfikacji 1.12.2020r.

 

Polityka cookies

POLITYKA COOKIES STRONY www.healthyskin.wroclaw.pl

Ze względu na fakt, iż w serwisie dostępnym pod adresem www.healthyskin.wroclaw.pl , używamy narzędzi badających ruch użytkowników na stronie, wypełniamy obowiązek informacyjny w zakresie polityki prywatności.

Administratorem plików cookies Użytkowników serwisu www.healthyskin.wroclaw.pl jest firma:

Healthy Skin Angelika Pierucka z siedzibą ul. Skarbowców 69, 53-025 Wrocław, posiadającą numer identyfikacji podatkowej NIP 8952206440, REGON 383381927.

Dane zbierane automatycznie

 

PLIKI COOKIES

Dane te, są przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika, która jest udzielana poprzez kliknięcie przycisku OK/Wyrażam zgodę przy informacji o wykorzystywaniu plików cookies. Informacja ta wyświetla się, gdy Użytkownik pierwszy raz odwiedza serwis, niezależnie od strony, od której rozpoczyna przeglądanie serwisu. Jeśli Użytkownik nie chce, aby jego dane były przetwarzane, rezygnuje z przeglądania zasobów serwisu.

Kiedy zbieramy cookies?
W momencie wejścia do serwisu z jakiegokolwiek urządzenia pobierane są informacje takie, jak: typ przeglądarki, system operacyjny, z jakiego korzysta Użytkownik, a także dane o ilości Użytkowników i czasie, w jakim korzystają z serwisu oraz o stronach, jakie tu przeglądają. Te dane w postaci niewielkich plików tekstowych zostają zapisane i są przechowywane w pamięci urządzenia. Są w 100% nieszkodliwe, nie stanowią danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, nie pozwalają zidentyfikować Użytkownika, jednak Użytkownik ma prawo nie chcieć ich udostępniać.
Tylko administrator plików cookies ma do nich dostęp.

Po co nam te dane?
Wykorzystujemy dane czysto statystycznie, by sprawdzić, np. jakie informacje cieszą się największym zainteresowaniem. Dzięki temu możemy wzbogacać zasoby strony o treści, których poszukują Użytkownicy.

Systemowo, cookies dzielą się na:

 

 • stałe (pozostają w komputerze/tablecie/smartfonie użytkownika przez określony czas)
 • sesyjne (zbierają informacje o czynnościach użytkownika jedynie podczas danej sesji i są usuwane po jej zakończeniu)
 • pochodzące od partnerów zewnętrznych (np. Facebook, Instagram, YouTube, Google Analytics, Google Maps itp.).

Dane te pozwalają na utrzymanie sesji, prawidłowe działanie i wyświetlanie serwisu na ekranach Użytkowników, skuteczne cofanie się do oglądanych wcześniej stron, a także umożliwiają wyświetlanie mapy dojazdu do gabinetu, filmów zamieszczonych w serwisie YouTube oraz integrowanie serwisu z mediami społecznościowymi.

Na jakiej podstawie je przetwarzamy?
Podstawą prawną przetwarzania jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług.

Jak zarządzać plikami cookies?
Tymi danymi Użytkownicy mogą także łatwo zarządzać osobiście, na przykład poprzez zmianę ustawień swojej przeglądarki lub usunięcie przechowywanych cookies. Należy jednak pamiętać, że korzystanie z niektórych serwisów może być wtedy utrudnione lub nawet całkiem niemożliwe. Aby znaleźć informacje o tym, jak wyłączyć pliki cookies, kliknij przycisk “Pomoc” w przeglądarce.

Data ostatniej modyfikacji: 1.12.2020

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWY – RODO 

Wyrażenie zgody jest dobrowolne lecz niezbędne do wykonywania usług w Healthy Skin 

Wyrażam zgodę na przetwarzane moich danych osobowych przez firmę Healthy Skin Angelika Pierucka  z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 69 zwanej dalej Administratorem w ramach  świadczonych usług. 

Cele przetwarzania danych: 

 • wykonania usługi lub wykonania zawartej umowy (do momentu przedawnienia roszczeń) 
 • wystawienia faktury, rachunku i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa  podatkowego  (do momentu przedawnienia roszczeń) 
 •  
 • wewnętrzne procedury firmy Healthy Skin Angelika Pierucka związane z wprowadzeniem danych klienta do struktury teleinformacyjnej
 • rejestracja i świadczenie usług
 • przekazywania danych Partnerom, umożliwienia Klientom rejestrację wizyty
 • w celu wysyłania planów pielęgnacyjnych, ważnych informacji, rabatów, porad, newslettera,  ciekawych ofertach, przypomnienia o wizytach Administratora lub podmiotów przez niego polecanych (do momentu  rezygnacji) 
 • wysyłka zamówionych produktów na wskazany adres (do momentu wycofania zgody) 
 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi, w celu przedstawienia  oferty i marketingu bezpośredniego, badania satysfakcji z oferowanych usług (do momentu  rezygnacji) 
 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć  wykazywaniu faktów (do momentu przedawnienia tych roszczeń) 
 • marketing bezpośredni towarów i usług (do momentu wycofania zgody) 
 • ustalanie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami (do momentu przedawnienia tych  roszczeń) 
 • tworzenie zestawień, analiz statystyk na własne, wewnętrzne potrzeby firmy, w celu tworzenia  własnych baz danych Użytkowników (przez czas trwania umowy, następnie do czasu  przedawnienia roszczeń wynikających z umowy) 
 • tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami (obowiązek wynikający z  przepisów prawa) 
 •  
 • utrwalenie, przechowywanie i wykorzystanie wizerunku (do momentu przedawnienia roszczeń) 

Dane, które są przetwarzane: 

Imię i nazwisko, wiek, nr. telefonu, adres e-mail, adres, wizerunek, informacje zdrowotne, pesel (widoczny na wynikach z laboratorium, jednak nie jest on wymagany) 

 

Prawa osoby, której dane są przetwarzane: 

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 
 • prawo do żądania sprostowania (poprawiania) swoich danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich  przetwarzania, 
 • prawo do przeniesienia danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych  w państwie członkowskim Pani/Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia  domniemanego naruszenia (w Polsce jest to Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych  ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Oświadczam, że poinformowano mnie o przysługującym mi prawie dostępu  do treści moich danych oraz ich poprawienia, a także o podmiocie będącym  Administratorem danych osobowych. Powyższe dane przekazane przeze  mnie zostały dobrowolnie.

Administratorem Pani/a danych osobowych jest Healthy Skin Angelika  Pierucka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 69 wpisana do  rejestru przedsiębiorców 15.05.2019r. NIP 895 22 06 440. Ma Pan/i prawo  dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich poprawienia, a zgoda na  przetwarzanie danych osobowych udzielona przez Pan/Panią zgoda może  być w każdej chwili wycofana co nie wpływa na zgodność z prawem  przetwarzania, którego dokonane przed wycofaniem zgody.

Wycofać zgodę możesz poprzez wiadomość na:  kontakt.healthyskin@wroclaw.pl

Wyrażam zgodę na przesyłanie wiadomości na podany adres e-mail przez  Healthy Skin Angelika Pierucka z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Skarbowców 69 . Na skrzynkę przesyłam porady dotyczące pielęgnacji skóry – newsletter oraz plany pielęgnacyjne, promocje i aktualne ważne informacje. Zgodę  można w każdej chwili wycofać co jednak skutkuje brakiem dostępu do  planu.